75inch LG LED Monitor

KE-75UT640S-LG

43inch LG Monitor

KE-43SE3KE-LG